YAPRAK GÜBRELEMESİNİN FAYDALARI

Yaprak gübrelemesi toprak gübrelemesine takviye oluşturur.
Yaprak gübrelemenin en büyük faydalarından biri toprağa uygulanan gübrelerin alımını artırmasıdır. Yaprak gübreleri daha fazla şeker üretilmesine neden olur ve bunların kökten rizosfere yayılır. Bu yayılma ile topraktan kök çevresindeki yararlı mikroorganizma popülasyonu teşvik etmiş olur. Şelatlı formdaki mikro element gübreler inorganik yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir. Yapraklar negatif yüklüdür ve normalde pozitif yüklü elementler buralardan geçerken problem yaşarlar. Ancak şelatlı elementler için böyle problemler oluşmamaktadır.
Bazı bitkilerin yaprakları su kaybını engellemek için mumsu bir yapıya sahiptir. Bu yapı su ve inorganik maddelerin yaprağa girişini engeller. Ancak şelatlar bu yapıdan giriş yapabilir.
Eğer toprak pH sı yüksek ise (7,5 un üzerinde) Demir, Mangan, Çinko, Bakır, Bor elementleri yaprakta alınması kolaylık sağlar.
Toprakta bazı elementler diğer elementler tarafından bloke edilir. Örneğin yüksek fosfat düzeyi Demir ve Çinko nun fiksasyonuna neden olur.

YAPRAKTAN GÜBRE ALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bitkinin türü ve yaprak organın morfolojik özellikleri: Geniş yapraklı bitkilerde yaprak gübreleri daha etkili olmaktadır. Ayrıca bitkilerin yaşlanmasıyla kutikula tabakasının büyümesi ve mumsu tabakanın kalınlaşması da besin elementlerinin genç yapraklarda yaşlılardan daha hızlı alınmasına neden olmaktadır.

Yaprak gübrelerinin pH sı ve taşıyıcı iyonun etkisi: Şelat formundaki mikro element gübreleri inorganik yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir.

Yaprak gübresinin uygulama konsantrasyonları ve damla büyüklüğünün etkisi: Püskürtülerek uygulanan gübrelerin belli konsantrasyonları geçmemesi gerekir, ayrıca düşük konsantrasyonlarda besin elementlerinin absorbsiyon hızı artar. Yaprak yüzeyinde su tabakası ne kadar uzun kalırsa iyonların yaprağa girişi de o kadar kolay olur.

Işık, sıcaklık, rüzgar ve nisbi nemin etkisi: Güneş ışınları dik geldiğinde gözenekler fazla su kaybını önlemek için kapalı olduğundan, yapraktan gübreleme serin ve bulutlu günlerde ya da sabah erken ve akşam geç saatlerde, mümkünse rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

ŞELAT ;
Şelat (chelate) ismi Yunanca yengeç kıskacı anlamına gelen chele den türetilmiştir. Şelat maddeleri, anlamına yakışır bir şekilde besinleri sıkıca tutmaktır. Şelat kelimesi özellikle mikro besin içeren gübrelerde sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Bitki besin maddelerinin kolaylıkla alınmasını sağlar. Şelat: Çinko, Bakır, Mangan, Demir, Magnezyum ve Kalsiyum gibi pozitif yüklü katyonların, negatif yüklü olan en az iki elektrodönor atom içeren ligantla yapacakları (en az iki halkadan oluşan) organik komplekslere denir.
Piyasada farklı isimlerde birçok şelat maddesi vardır. Her şelat maddesinin toprak koşullarında stabil olduğu bir pH aralığı vardır.
EDTA: Etilendiamintetraasetik asit, EDDHA: Etilendiamin di (ohidroksifonil asetik) asit, DTPA: Dietilentriaminpenta asetik asit vb.
YAPRAKTAN GÜBRELEMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR
Tam çiçeklenme döneminde ve meyve oluşumunun başlangıcında yapraktan gübreleme yapılmamalıdır. Birçok bitkide gözeneklerin yaprak altı aktivitesi daha fazladır. Yaprağın hem alt hem üst kısımları gübreli su ile iyice ıslatılmalıdır.
Güneş ışınları dik geldiği zaman gözenekler (stomalar) fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından yapraktan gübreleme sabah erken, akşam geç saatlerde ya da bulutlu zamanlarda rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. Güneş ışınları dik geldiğinde mercek oluşumu ve tuz birikimi ile yakıcı etki yapabilir. (Stomaların açık olduğunda uygulama başarısı artar) Gübre çözelti konsantrasyonu iyi ayarlanmalıdır. Fazla olması durumunda yaprakta yanmalara neden olur. Düşük konsantrasyonlarda besin elementlerinin absorbsiyon hızı artar.
Su damlacıkları ne kadar küçük olursa absorbsiyonu o kadar artar.
Yaprak gübrelemesi yapıldığında bitkinin su stresi olmamalı, çok ıslak ya da kuru olmamalıdır.
Eğer bir ilaç veya gübre ile karıştırılacak ise ön karışım (kavanoz testi) yapılmalıdır.
Yaprak gübrelerinde besin maddelerinin alınma kolaylığını sağlamak için yayıcı yapıştırıcı ve yüzey gerilimini azaltıcı maddeler kullanmak suretiyle gübrenin etkinliği artırılmalıdır.
Kalsiyumlu yaprak gübreleri sülfatlı ve fosforlu gübrelerle uygulanmamalıdır.
Tek uygulamadan ziyade iki veya üç uygulama ile daha iyi sonuç alınır.